Om Oss

Uro Sør er en urologisk spesialist klinikk. Vi behandler pasienter etter henvisning fra fastleger. 

 

Klinikkens dyktige urolog

Yngve Nygård

Yngve Nygård er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han er utdannet lege ved Ruhr-Universität Bochum i Tyskland. Den kirurgiske utdannelsen tok han ved Haugesund sykehus og ved Haukeland Universitetssykehus. Har lang erfaring med operasjoner og poliklinisk virke ved offentlige sykehus og i privat virksomhet.

I 2015 ble det  etablert regionalt kompetansesenter for prostatakreft på Haukeland Universitetssykehus (Prostatasenteret). Yngve Nygård ledet prosessen med å starte dette og var leder for dette senteret fra oppstarten i 2015 til han begynte ved Uro Sør i desember 2018.

I 2016 disputerte han på diagnostikk av prostatakreft og ble tildelt graden Ph.D. (philosophiae doctor). Yngve Nygård har også deltatt i flere forskningsprosjekter, for publikasjonsliste og komplett CV trykk her.