Velkommen til Uro Sør

Vår kunnskap – din trygghet

Stengt fra 11-15/10-23 pga høstferie

OBS: Vi opplever problemer med kontaktskjema på siden, meldingene kommer ikke frem. Dersom du har sendt en melding og ikke fått svar innen 2-3 dager ber vi om at du ringer oss for avklaring!

Tiltak i forbindelse med Corona viruset:

Vi følger nasjonale retningslinjer og har ikke spesifikke tiltak nå. Vi anbefaler at alle har god håndhygiene, det er tilgjengelig håndsprit til desinfeksjon på venterom.