Undersøkelser

Uro Sør tilbyr en rekke undersøkelser som kan identifisere årsak til urinveisplager hos både menn og kvinner og deretter muliggjøre behandling.

Mange menn og kvinner erfarer ulike plager og sykdom knyttet til vannlatingen. Menn utvikler ofte sykdom i genitalia. Godartet vekst av prostata kan føre til en rekke vannlatingsplager, kreft i prostata er også mannens vanligste kreftsykdom og rammer 15% av alle menn.

Ved vår klinikk kan man trygt og enkelt ta de nødvendige tester og undersøkelser som avklarer de mange forskjellige urinveisplager / symptomer. De fleste undersøkelser kan utføres raskt og med mInimalt ubehag. Det er vesentlig at man reagerer tidlig på symptomer, tidlig diagnostikk er ofte avgjørende for effektiv og god behandling.

Tidlig diagnostikk av ondartet sykdom i urinveier og genitalia kan behandles tidlig med gode utsikter til helbredelse.