Om Oss

Uro Sør er en urologisk spesialist klinikk 

 

Klinikkens dyktige urolog

Yngve Nygård

Yngve Nygård er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han er utdannet lege ved Ruhr-Universität Bochum i Tyskland. Den kirurgiske utdannelsen tok han ved Haugesund sykehus og ved Haukeland Universitetssykehus. Har lang erfaring med operasjoner og poliklinisk virke ved offentlige sykehus og i privat virksomhet.

I 2015 ble det  etablert regionalt kompetansesenter for prostatakreft på Haukeland Universitetssykehus (Prostatasenteret). Yngve Nygård ledet prosessen med å starte dette og var leder for dette senteret fra oppstarten i 2015 til han begynte ved Uro Sør i desember 2018.

I 2016 disputerte han på diagnostikk av prostatakreft og ble tildelt graden Ph.D. (philosophiae doctor). Yngve Nygård har også deltatt i flere forskningsprosjekter, for publikasjonsliste og komplett CV trykk her.

Klinikkens dyktige sykepleiere

Eva Skogøy og Lene Nordstrøm

Våre offentlig godkjente sykepleiere har ansvar for alt sykepleierelatert arbeid. Lene Nordstrøm og Eva Skogøy har begge lang erfaring innen urologi fra Haugesund Sykehus og private helseaktører. Eva er i tillegg utdannet uroterapeut.

Våre sykepleiere bidrar til et høyt faglig nivå i Uro Sør som kommer deg som pasient til gode.