Velkommen til Uro Sør

Vår kunnskap – din trygghet

Tiltak i forbindelse med Corona viruset:

Vi følger nasjonale retningslinjer og har ikke spesifikke tiltak nå. Vi anbefaler at alle har god håndhygiene, det er tilgjengelig håndsprit til desinfeksjon på venterom.